Badges!!!

Yaay I got my badges today ^___^

Annonser

Fått mina utredningspapper/utlåtande

Har äntligen fått mina utredningspapper som behövs för att FK ska kunna fixa ett beslut om aktivitetsersättning.Men tro på faen att den där j*vla psykologen jag hade har fått halva min anamnes fel och min ADHD diagnos, depressionsdiagnos och fobiska personlighetsstörning står inte med.Fast de står med i mitt läkarutlåtande till FK och både den läkare jag har nu och den förra sa att jag har de diagnoserna.Den förra läkaren sa även att jag inte har emotionell instabil personlighetsstörning som läkaren i Växjö sa att jag hade.Autismen är med iaf samt några andra konstiga saker:

Personlighetsstörning UNS med schizotypa och depressiva drag (?)
Emotionell Instabil Personlighetsstörning (läst en hel del om detta och har flera kompisar med denna diagnos och jag känner inte igen mig i den)
Psykisk ångestbenägenhet (finns det nått som heter så? är inte all ångest psykisk?)
Stresskänslighet (håller jag iof med om)
Interpersonell Distans
Irritationsbenägenhet
Misstroende (är det ens en diagnos och självklart misstror jag psyk så som de har behandlat mig)

När jag ändå håller på och skriver om utredningen kan jag ju lika gärna nämna vad jag fått för resultat på grejerna.
Mönsterflöde: Under genomsnittlig nivå. Svårt med nya mönster och problemlösningar. Dålig kgnitiv flexibilitet. Långsam att lära nya uppgifter. Arbetar långsamt och korrekt.
Verbalt flöde: Genomsnittlig nivå. Bättre kognitiv felxibilitet än vid mönsterflöde pga att T kan falla tillbaka på tidigare inlärd kunskap.
20 frågor: Visuellt abstrakt tänkande på över genomsnittlig nivå. Kognitiv abstrakt problemlösning under genomsnittlig nivå.
QB-test: Högre resultat på aktivitet, ouppmärksamhet och impulsivitet än 99% av andra kvinnor i samma åldersgrupp.
Allmänbegåvning: Över genomsnittlig nivå.

Verbala funktioner: Över genomsnittet på ordförståelse, liknelser och information. Kan lätt plocka fram inlärd fakta. Under genomsnittet i verbal abstraktion. Lättare för inlärd kunskap än expressiv kunskap.
Arbetsminne:
Under genomsnittet. T har särskilt svårt med sifferrepetition. Generellt sett bättre på verbala färdigheter än icke-verbala färdigheter.
Perceptuell Information: Genomsnittlig nivå. Över genomsnittlig nivå på visuell perception samt för social och tidsmässigt sammanhang.
Snabbhet: Resultatet varierar i test som kräver snabbhet i mental bearbetning. Svårigheter uppstår vid uppgifter som kräver visuo-motorisk snabbhet, visuell avsökning samt nyinlärning.

Rekommendationer: KBT-samtal skulle gynna T delvis och övriga stöd i form av långsiktig habilitering gällande arbetsträning, eget boende samt klientombud som kan hjälpa henne att komma igång med hyfsad normaliserat liv i olika vardagliga hushållsaktiviteter.  Pga hennes stresskänslighet ska man ställa ytterst få krav på henne, då kommer hon möjligtvis må bättre i avseende hennes självkänsla samt självförtroende. Hon trivs bra då hon får möjlighet att göra saker på egen hand än att delta i grupp och få stöd för hennes kreativitet. Hon trivs och har alltid trivts att inte umgås med andra personer och arbeta med sin kreativa förmåga.

Mina tankar: Av det jag fattar vad sakerna betyder så är det bara det där med sociala och tidsmässiga sammanhang jag blev förvånad över. Jag har ju jättesvårt med tid och att förstå hur saker hänger ihop. Men minns det testet. Man skulle lägga serierutor i ordning och det var ju inte särskilt svårt och så är det ju inte direkt i livet, att man bara får ett visst antal få bilder att välja mellan hur de ska vara. Annars verkar det stämma bra.
Synd att anamnesen blev fuckad och att inte mina diagnoser jag fått av läkaren fanns med. Men FK får väll kontakta honom om de undrar nått om det.