Mer fakta som pekar på ADHD

Jag har hittat mer fakta som pekar på ADHD, ja jag vet jag tjatar mycket om diagnoser men det är för att mycket kretsar kring det just nu, jag vill ju få hjälp. Det som verkar stämma bäst in hos mig är ADHD, någon form av autism (förmodligen atypisk autism) och fobisk personlighetsstörning. Men här kommer iaf ‘kriterier’ på vuxen ADHD. Mina kommentarer är skrivna med kursiv text.

En kronisk störning där åtminstone tolv av följande punkter återfinns:
1. En känsla av att aldrig få någonting gjort (känner jag i princip hela tiden.)
2. Svårt att organisera göromål (kan ju bla nämna att det tog mig ca 2 veckor att få tvätten gjord.)
3. Kronisk ångest eller svårigheter att komma igång (jsg har mer eller mindre ångest jämt.)
4. Många projekt på gång samtidigt; problem att fullfölja (hehe ja jag har minst 3 saker på gång samtidigt.)
5. Tendens att säga vad som faller en in, ofta utan tanke på omständighet eller tidpunkt (inte helt ovanligt, nej.)
6. Ständigt sökande efter nya stimulanser i tillvaron (jag är alltid på jakt efter spänning eller nått som kan stimulera mina sinnen.)
7. Blir lätt frustrerad, uttråkad (oja, detta är nog ett av mina större problem)
8. Lättdistraherad, svårt att fokusera koncentrationen längre tid, ”glider lätt iväg” i tankarna (även detta är ett stort problem.)
9. Ofta kreativ, intuitiv, hög intelligens (ja, ja och ja.)
10. Svårigheter att ”gå den formella vägen”, följa den etablerade, korrekta proceduren (hmm jo det stämmer, jag vill gärna göra på mitt sätt och finna nya vägar.)
11. Otålig; låg tolerans mot frustration (haha ja verkligen.)
12. Impulsiv, verbalt och/eller i handling (jupp det med.)
13. Tendens att ständigt oroa sig i onödan (inte alltid men ofta.)
14. Känsla av att något negativt kommer att hända, osäkerhet (samma svar som ovan.)
15. Känslo-svallningar, humöret åker berg-och-dalbana (även detta är ett av mina större problem.)
16. Rastlöshet (jupp även det ett stort problem.)
17. Tendens att fastna i missbruk (det har jag faktiskt inte gjort, om inte självskador räknas.)
18. Kroniskt dåligt självförtroende (ja tyvärr.)
19. Felaktig själv-bild (eeehm. vet inte, tror det. är väl lite svårt att svara på själv.)

20. Familje/släkt-historia av ADHD eller andra problem med impuls-kontroll och humörsvängningar (humörsvägningar iaf men resten vet jag inte.)
Annonser

The Sky Crawlers

The Sky Crawlers (Sukai Kurora) är en film av Mamoru Oshii (Ghost in the Shell) baserad på böckerna med samma namn. Filmen utspelar sig i en alternativ historia där det råder världsfred, men för att freden ska hålla hyr privata företag in stridspiloter för att slåss mot varandra enbart för folkets underhållning. Piloterna är vanligtvis av en genetiskt framställd människoliknande ras vid namn Kildren (Kirudore – Dödsdockor)gjorda för att vara evigt unga och enbart dö i strid. När de dör blir de återanvända genom kloning.

Testpiloterna

I höst ska jag gå i något som kallas Testpiloterna och som är en mindre grupp med folk som har NPF eller som förmodligen har NPF. Jag har ju själv ingen sådan diagnos, vilket de även vet om men de vet också om att jag förmodligen kommer att få en NPF diagnos. Det man gör i Testpiloterna är att testa på saker så som bowling eller lära sig spela ett intrument.

Jag är rätt nervös inför det här men jag hoppas att det ska gå bra. Jag menar jag kommer ju inte vara den enda som är udda i gruppen direkt men den sociala ångesten kommer nog vara rätt stark ändå. Ni får hålla tummarna för mig. Första träffen är den 30 augusti och sen börjar det ”på riktigt” den 13 september.

Choi Goth

Choi-Goth är en ny stil där man blandar Gothic med sin vanliga stil. Många tycker att Goth och Gothic Lolita är för maskeradaktigt och tar därför de saker de gillar från Goth stilen och blandar det med sina vanliga kläder. Detta är något man även ser internationellt och inte bara i Japan. Vanliga färger är svart, vitt, grått, silver och guld.

Kriterie check – Borderline personlighetsstörning

Borderline personlighetsstörning

En borderline personlighetsstörning enligt DSM IV karakteriseras av ett genomgående mönster av instabilitet i relationer med andra människor, i självbild och affekter, samt markerad impulsivitet med början i tidig vuxen ålder.Detta visar sig på olika sätt, varav minst fem av följande:

 1. Gör stora ansträngningar för att undvika verkliga eller inbillade separationer.Observera:Självmords- eller självstympande beteende som beskrivs under kriterium 5 räknas inte in här.  (Nej, jag gör inga ansträngningar för att undvika separationer.)
 2. Uppvisar ett mönster av instabila och intensiva relationer med andra människor som kännetecknas av extrem idealisering omväxlande med extrem nedvärdering.(Nej det gör jag inte det heller.)
 3. Uppvisar identitetsstörning:påtaglig och varaktig instabilitet i självbild och identitetskänsla.(Nja jag har dåligt självförtroende men jag vet inte om jag skulle kalla det för instabil självbild och identitetskänsla.)
 4. Visar impulsivitet i minst två olika avseenden som kan leda till allvarliga konsekvenser för personen själv (t ex slösaktighet, sexuell äventyrlighet, drogmissbruk, vårdslöshet i trafik, hetsätning).Observera:Självmords- eller självstympande beteende som beskrivs under kriterium 5 räknas inte in här.(Visst jag är impulsiv men inte i nått speciellt och inte i nått av det som nämns där. Jag är mer impulsiv i det att jag säger det jag tänker innan jag tänker efter och påbörjar idéer utan att tänka igenom det riktigt.)
 5. Uppvisar upprepat självmordsbeteende med gester, hot eller självstympande handlingar (Ja jag skadar mig själv och har försökt ta livet av mig.)
 6. Affektiv instabilitet som kommer av en påtaglig benägenhet att reagera med förändring av sinnesstämningen (t ex intensiv, episodisk nedstämdhet, irritabilitet eller ångest som vanligtvis varar några timmar och endast i enstaka fall längre än några dagar).(Både ja och nej.Jag är lättsårad och lättirriterad men oftast har jag samma grundmående rätt länge.Oftast är jag deprimerad men ibland får jag några dagar då jag är väldigt väldigt glad.)
 7. Kronisk tomhetskänsla.(Nej jag har ingen kronisk tomhetskänsla.)
 8. Uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller svårighet att kontrollera ilska (t ex ofta förekommande temperamentsutbrott, konstant ilska, upprepade slagsmål).(Ja jag blir lätt arg.)
 9. Har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller allvarliga dissociativa symptom.(Nej det har jag inte.)

Jag verkar inte ha borderline personlighetsstörning.

Kriterie check – Fobisk personlighetsstörning

Fobisk personlighetsstörning

DSM-IV (diagnostisk och statistisk manual över psykiska sjukdomar, fjärde upplagan) beskriver fobisk personlighetsstörning som ett genomgående mönster av social hämning, känslor av otillräcklighet och överkänslighet för negativa omdömen. Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst fyra av följande uttryck:

 • undviker yrkesaktiviteter där sociala kontakter är av betydelse pga rädsla för kritik, ogillande eller avvisande (Jag har inte jobbat men jag har undvikit skolarbeten på grund av rädsla för kritik och ogillande.)
 • är ovillig att närma sig andra utan att vara säker på att bli omtyckt (Ja jag träffar ingen utan att veta att den gillar mig, är jävligt rädd och nervös ändå.)
 • är återhållsam i intima förhållanden pga rädsla för att känna sig skamsen eller förlöjligad (I alla fall på vissa delar.)
 • är upptagen av rädsla för att bli kritiserad eller avvisad i sociala situationer (Ja det är något jag tänker ofta på.)
 • är hämmad i nya sociala situationer pga känslor av otillräcklighet (Jag vet inte hur hämmad jag är men det påverkar mig i alla fall.)
 • betraktar sig själv som socialt oduglig, oattraktiv eller underlägsen andra (Ja på alla tre.)
 • är påtagligt ovillig att ta personliga risker eller att ge sig in i nya aktiviteter eftersom det skulle kunna leda till genanta situationer (Det beror på situationen, men delvis.)

Jaha fobisk personlighetsstörning verkar ju stämma det med.

Kriterie check – ADHD

Så nu kommer lite kriterie check.Jag tror, eller ja jag är rätt säker, att jag har ADHD och fobisk personlighetsstörning men min psykolog tror på borderline så jag tänkte ställa upp kriterierna och kolla.Varje diagnos får ett eget inlägg

ADHD

För att uppfylla de diagnostiska kriterierna som krävs för diagnosen ADHD enligt DSM-IV (den diagnostiska och statistiska handboken för psykiatriska sjukdomar och störningar) bör en hel del aspekter beaktas.Kriterierna i antingen A. eller B bör uppfyllas för att en diagnos skall vara aktuell:

 1. Minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån. Ouppmärksamhet
  • Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra aktiviteter. (Ja jag gör ofta slarvfel och mina skoluppgifter var fulla av de.)
  • Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar.(Ja jag hade och har svårt att ha uppmärksamheten riktad på en sak länge, fast ibland kan jag överfocusera)
  • Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal.(Det händer, mer förr tror jag dock.)
  • Följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår instruktionerna) (Nej inte så ofta, tror jag.)
  • Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter.(Oja, ett av mina större problem.)
  • Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet ( t ex skolarbete eller läxor) (Ja jag gjorde aldrig mina läxor utan tvång.)
  • Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter ( t ex leksaker, läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg) (Ja, alla småsaker och papper försvann hela tiden och gör det fortfarande.)
  • Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli.(Oja, minsta ljud, ljus, rörelse osv tar bort min koncentration från det jag gör och så har det alltid varit.)
  • Är ofta glömsk i det dagliga livet (Jupp, glömmer ofta saker jag sagt jag ska göra eller liknande inom 10 minuter.)
 2. Minst sex av följande symtom på hyperaktivitet-impulsivitet har förelegat i minst sex månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: Hyperaktivitet/Impulsivitet
  • Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter kan inte sitta still.(Ja och det har jag alltid haft och har fortfarande problem med)
  • Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund.Springer ofta omkring.Klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen ( hos ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet).(Nej det har jag inget minne av, däremot minns jag att jag alltid har känt mig rastlös och ogillat när man ska sitta stilla en längre stund.)
  • Har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv”.(Hmm, det vet jag inte. Jag vet att jag lekte intensivt dock.)
  • Pratar ofta överdrivet mycket.(Oja, jag pratar verkligen för mycket.)

  Impulsivitet

  • Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt.(Ja och det gör jag fortfarande.)
  • Har ofta svårt att vänta på sin tur.(jag minns inte hur det var när jag var liten men jag har i alla fall haft det så länge jag kan minnas.)
  • Avbryter eller inkräktar ofta på andra ( t ex kastar sig in i andras samtal eller lekar).(Avbryter folk gör jag rätt ofta och jag tror att jag alltid har gjort det.)
 3. Dessutom måste följande punkter vara uppfyllda:
  1. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet förelåg före sju års ålder.(Ja det gör det.)
  2. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två områden (t.ex.i skolan/på arbetet och i hemmet).(Oja det gör det verkligen.)
  3. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i arbete eller studier.(Ja det finns det.)
  4. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre med någon annan psykisk störning ( t ex förstämningssyndrom, ångestsyndrom, dissociativt syndrom eller personlighetsstörning).(Inte vad jag kan komma på eller tror.)

Om man ska tro detta så verkar jag ha ADHD i alla fall.